Διακρατικές συναντήσεις:

1.Συνάντηση στην Ιταλία – Δεκέμβριος 2019

2. Συνάντηση στην Κροατία – Ιούλιος 2021

3. Συνάντηση στην Σερβία – Απρίλιος 2022

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ελλάδα, Δραστηριότητα: 1. Η κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού στην Ελλάδα. - Μάρτιος 2021


Εκδηλώσεις:

Πραγματοποίηση εθνικών θεματικών εκδηλώσεων στις χώρες εταίρους.

1. Εκδήλωση “Φρέσκα Τρόφιμα” στην Ιταλία, Μάρτιος 2022

2. Εκδήλωση “Φρέσκα Τρόφιμα” στην Κροατία, Απρίλιος 2022

3. Εκδήλωση “Φρέσκα Τρόφιμα” στην Ελλάδα, Απρίλιος 2022

4. Εκδήλωση “Φρέσκα Τρόφιμα” στη Σερβία, Απρίλιος 2022


Τοπικές εκδηλώσεις

1. Εκπαιδευτική Εκδήλωση “Ηγεσία και Φρέσκα Προϊόντα”

2. Εκδήλωση “Ημέρα Φρέσκων Προϊόντων"

3. Πιλοτική εφαρμογή με γυναίκες