Транснационални пројектни састанци:

1. Почетни састанак у Италији; Децембар 2019.

2. Средњорочни састанак у Хрватској; Јул 2021.

3. Завршни састанак у Србији; Април 2022.

Активност учења, подучавања, обуке: Краткорочни заједнички тренинг за особље у Грчкој; Март 2022.


Догађаји са мултиплицирајућим учинком:

4 национална догађаја са мултиплицирајућим учинком, по један у свакој земљи учесници

1. Fresh Food Forum (Форум о свежој храни) у Италији, март 2022.

2. Fresh Food Forum (Форум о свежој храни) у Хрватској, април 2022.

3. Fresh Food Forum (Форум о свежој храни) у Грчкој, април 2022.

4. Fresh Food Forum (Форум о свежој храни) у Србији, април 2022.


Локални догађаји сваког од партнера на пројекту:

1. Fresh Food Leadership Program (Свежа храна - програм лидерства) - едукативни догађаји

2. Fresh Food Days (Дани свеже хране) - јавни скупови

3. Пилотска обука са женама из руралних подручја