NWRC podržava zajednički rad ženskih agro-proizvođača iz različitih područja kako bi učile i pomogle jedne drugima

NWRC će pružiti poveznice i razmijeniti ideje, inicijative, aktivnosti regionalne ili Europske agrikulture, društvenih inovacija i kooperacije pod aspektom poljoprivrede i hranidbenog sistema, kako bi pružili međunarodno znanje o razvoju farmi, proizvodnji i komercijalizaciji različitih područja.

 • Implementirati i podržavati učenje na bazi kompetencija i rada
 • - Pokrenuti razmjenu znanja i inicijativa za osnaživanje ruralnih žena uključenih u poljoprivredu ili poljoprivrednih lanaca opskrbe

 • Razvoj kvalitete i efektivnosti učenja u mobilnosti (fizičke i virtualne mobilnosti)
 • - Razviti proces networkinga i razviti pristupačnost razmjena i mobilnosti koje povezuju žene sa ženama (pristup žena-žena)

  - Stvoriti uvjete za razmjenu predavača i i organizaciju međudržavna predavanja za žene iz ruralnih područja

  - Razviti modele za međunarodne posjete sa ciljem učenja i prikupljana/poboljšanja vještina i kompetencija za proizvodnju hrane i poljoprivredno poduzetništvo
 • Pružiti međudržavnu razmjenu znanja o programima ruralnog razvoja, proizvodnje i komercijalizacije poljoprivrednih proizvoda
 • Pružiti mobilnost voditeljima/učiteljima koji pripadaju grupama i organizacijama lokalne zajednice
 • Ustanoviti mehanizam direktnog kontakte među ruralnim ženama uključenim u mrežu kako bi organizirali učenja i prijenos dobrih praksa kroz virtualne i fizičke mobilnosti
 • Pružiti ruralnim ženama virtualne ili fizičke sastanke na kojima bi izmjenjivale iskustva i znanja ili organizirale razmjene i prakse
 • međuregijska i Europska suradnja koja bi pridonijela dobrostanju
 • Promocija društvene inkluzije i ruralnih žena kao ključnim faktorima u ekonomiji i društvu
 • Podrška ženskim poljoprivrednicima
 • Promocija trendova ''Ekonomije svježe hrane'', poljoprivrednog poduzetništva i održivog razvoja
 • Ojačavanje poljoprivrednih segmenta ekonomije, poboljšanje povećanja prihoda i zaposlenosti dobivenim ruralnim razvojem
 • Promocija zdravog, održivog, lokalnog hranidbenog sistema, potrošnja lokalne i kvalitetne hrane od malih proizvođača i poticanje neovisnih odnosa uz poboljšanje pristupa hranjivoj, svježoj hrani za sve građane
 • promocija zdravlja, zaštita poljoprivrednih dobara i prirodnih resursa
 • Strateški dokument za održivost, suradnju i interakciju

 • Akcijski Plan (okvir rada za osnaživanje ruralnih žena uz suradnju, edukaciju, razmjenu ideja i dobrih praksi)
 • Pristup daljnjem financiranju/poboljšanju i ojačavanju koordinacije i mogućnost korištenja financija (koristeći različite mogućnosti financiranja u regiji/Europi)
 • Prijenos znanja i opskrbu (pomoć u poboljšanju vještina u pisanju i implementaciji projekta sa međunarodnim utjecajem)
 • Jačanje kapaciteta i međudržavni networking
.