TМрежа жена из руралних заједница (NWRC)

NWRC подржава заједнички рад жена агро-произвођача из различитих области како би училе и помагале једна другој.

NWRC ће обезбедити повезнице и разменити идеје, иницијативе, активности регионалне или европске пољопривреде, друштвених иновација и сарадње у аспекту пољопривреде и прехрамбеног система, како би пружила међудржавно знање о развоју пољопривреде, производњи и комерцијализацији у различитим областима.

 • Применити и подржати учење засновано на компетенцијама и раду
 • - покренути размену знања и иницијатива за оснаживање жена из руралних подручја које су укључене у пољопривреду или пољопривредни ланац снабдевања

 • Побољшати квалитет и ефективност искустава учења у мобилности (физичке и виртуелне мобилности)
 • - подржати процес умрежавања и развити приступ размена и мобилности који повезује жене са женама (приступ жена-жена)

  - створити услове за размену предавача и организовање међудржавних сесија предавања за жене из руралних подручја

  - развити моделе за међународне посете са циљем учења и стицања/унапређења вештина и компетенција за производњу хране и пољопривредно предузетништво
 • омогућити међународни пренос знања о програмима руралног развоја, производњи и комерцијализацији пољопривредних производа
 • омогућити мобилност фацилитатора (водитеља) / едукатора (предавача) за одрасле, а који припадају групама и организацијама усредсрђеним на локалне заједнице
 • успоставити механизам директног контакта међу руралним женама укљученим у мрежу ради организовања учења и преноса добре праксе виртуелном и физичком мобилношћу
 • омогућити женама из руралних подручја виртуелне или физичке састанке за размену искустава и знања или организовање студијских посета
 • међурегионална и европска сарадња како би се допринело бољитку
 • промоција социјалне укључености и жена из руралних подручја као кључних играч у економијама и друштвима
 • подршка пољопривредницама
 • промоција трендова „Економије свеже хране“, пољопривредног предузетништва и одрживог развоја
 • ојачати сегменте економије који се односе на пољопривреду, побољшати рурални развој доприносећи стварању профита и запошљавању
 • промоција здравог, одрживог локалног система хране, конзумирања локалне и квалитетне хране малих произвођача и охрабрити независне односе, истовремено побољшавајући приступ хранљивим и свежим намерницама за све грађане
 • промоција здравља, заштите пољопривредних добара и природних ресурса
 • Стратешки документ за одрживост, сарадњу и интеракцију

 • Акциони план (оквир рада за оснаживање жена из руралних подручја, а везано за сарадњу, образовање, размену идеја и добре праксе)
 • Приступ даљем финансирању / побољшати и ојачати координацију и коришћење средстава фондова (коришћење различитих могућности финансирања у региону / Европи)
 • Пренос и пружање знања (помоћ у подизању вештина у дизајнирању и реализацији пројеката са прекограничним и транснационалним утицајем)
 • Јачање капацитета и транснационално умрежавање