Наши резултати

У овом одељку можете видети резултате пројекта.


I.O.1: Мрежа жена из руралних заједница (NWRC)

NWRC је сарадничка мрежа која омогућава повезивање и размену идеја, иницијатива, акција регионалне или европске пољопривреде, социјалних иновација и сарадње у погледу пољопривреде и прехрамбеног система између различитих актера у процесу целоживотног учења. Стратешки план, као водич за спровођење рада Мреже жена из руралних заједница (NWRC), створен је из потребе за дефинисањем будућих смерница које би омогућиле континуитет рада, систематичније праћење постигнутих резултата и бољу процену ефеката. Сврха је стварање стратешког оквира са заједничким циљевима за то како ће чланови / партнери тежити постизању визије NWRC кроз колективни утицај. Прочитај више


I.O.2: Платформа приступ заједнице свежој храни

Интернет платформа је створена као отворени образовни ресурс. То је виртуелни простор који гарантује једнак приступ могућностима целоживотном учењу за жене из руралних подручја, фацилитаторе/едукаторе одраслих, групе у заједници, организације или друге заинтересоване стране. Платформа нуди могућности е-учења, као и виртуелни простор за сарадњу између заинтересованих страна и повезивање жена са женама ради размене знања и искустава (вршњачко учење). Прочитај више


I.O.3: Водич приступ свежој храни

Један од циљева овог рада је дати увид у главне типологије иницијатива локалних прехрамбених система и кратких ланаца снабдевања храном и размотрити њихове потенцијалне користи. Други циљ је представити случајеве успеха присутне у свим земљама пројектних партнера и пружити идеје и предлоге пољопривредницама. Крајњи циљ је подизање свести о потенцијалу иницијатива локалних прехрамбених система и кратких ланаца снабдевања храном за постизање локалног развоја, бољи приступ тржишту пољопривредницама малог обима и бољи квалитет хране за потрошаче, и размотрити како се ове иницијативе могу одрживо развијати. Прочитај више


I.O.4: RWSFF Курс тренинг за тренере (RWSFF ToT) са 4 модула

Курс тренинг за тренере са 4 модула пружа обуку за едукаторе одраслих који су заинтересовани за рад са женама у руралним областима. То је оквир који комбинује различите карактеристике и принципе са посебним фокусом на смислено учење како би се искористиле разне локалне могућности и допринело оснаживању и образовању жена руралних подручја промовисањем пољопривредног предузетништва као и додатних компоненти руралне економије које су повезане са пољопривредом ради примене знања и вештина у стварним ситуацијама. Прочитај више