Μέλη

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε και να συνδεθείτε με τα μέλη μας


Κατάσταση συνδεδεμένου μέλους

Το NWRC είναι ανοιχτό σε:

α) Όλες οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές, ειδικά για:

- Αγροτικές γυναίκες, αγρότες μικρής κλίμακας, που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και περιορισμένη είσοδο στην αγορά λόγω έλλειψης επιχειρηματικών δεξιοτήτων

- Αγροτικές γυναίκες, οι οποίες ασχολούνται με τη γεωργία ή την αλυσίδα εφοδιασμού της γεωργίας

β) Εμπειρογνώμονες ή επαγγελματίες: διαμεσολαβητές, εκπαιδευτικοί, ειδικοί, επαγγελματίες, ερευνητές

Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι ανοιχτή και βασίζεται στην ελεύθερη βούληση

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας! Εγγραφείτε εδώ


Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Πλατφόρμας και συμπληρώστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί.


Όροι Παροχής Υπηρεσιών