Σχετικά με το έργο RWSFF


Το έργο Rural Women to Sustainable Food and Farming - Fresh Food from Farm to Table" (RWSFF) συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για τη δράση «Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις KA2 στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων». Σε αυτό το έργο, οι εταίροι επικεντρώνονται στην προώθηση των SDGs και στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, αλλά και προς όφελος του γενικού αγροτικού πληθυσμού. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ υπογράμμισε πρόσφατα το βαθμό συσχετισμού των συστημάτων τροφίμων με τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και, ως εκ τούτου, η ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί έως και 98% έως το 2050. Είναι επιτακτική η ανάγκη για κατανόηση των σύγχρονων τάσεων, καθώς και της νέας αναδυόμενης τάσης «Οικονομία Φρέσκων Τροφίμων» και οι εταίροι του έργου είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την πλούσια εμπειρία τους και να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου και στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. Το έργο συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου, ενθαρρύνοντας νέες τάσεις όπως η «Οικονομία φρέσκων τροφίμων» και η επιχειρηματική γεωργία, καθώς και πρόσθετα τμήματα της αγροτικής οικονομίας που σχετίζονται με τη φάρμα. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση των γυναικών μέσα από τη δημιουργία εισοδήματος και απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη την προσαρμοστικότητα των μεθόδων και τις τεχνολογίες ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα κάθε εταίρου. Το επίκεντρο είναι η κοινωνική ένταξη για την ενίσχυση της πρόσβασης, ειδικά για συμμετέχοντες από ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι γυναίκες της υπαίθρου, οι αγρότες μικρής κλίμακας που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και περιορισμένη είσοδο στην αγορά λόγω έλλειψης επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Το έργο δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες της υπαίθρου να αλληλοσυνδέονται και να μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους, καθώς και εργαλεία για να διευκολύνουν την είσοδο στην αγορά και να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες, μέσω της πλατφόρμας αυτής. Εκτός από την εκπαίδευση τους, το έργο θα ενημερώσει και θα ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και την αγοράς φρέσκων τροφίμων από την τοπική αγορά. Επομένως, το έργο θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για όλους τους πολίτες.

Οι εταίροι του έργου προέρχονται από τέσσερις χώρες: τον οργανισμό EDUFONS – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Σερβία), GRAMIGNA OdV (Ιταλία), Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (IED) (Ελλάδα) και Association ISTARSKO - EKOMUZEJ IZ VODNJANA (Κροατία).


Σκοπός Προγράμματος

  • Να καθιερωθεί μια βιώσιμη διαδικασία ενδυνάμωσης και πρωτοβουλίας των γυναικών της υπαίθρου (που συμμετέχουν στη γεωργία ή στην αλυσίδα εφοδιασμού της γεωργίας) που θα συνεχίσει να εξελίσσεται και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
  • Προώθηση της κατανάλωσης τοπικών και ποιοτικών τροφίμων από μικρούς παραγωγούς.
  • Ένα καινοτόμο μοντέλο σε αγροτικές περιοχές και να δημιουργήσετε μια γέφυρα μεταξύ περιοχών παρόμοιων χαρακτηριστικών διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, εργαλείων και μεθόδων μάθησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Ομάδες στόχοι του έργου

  • Οι γυναίκες της υπαίθρου που ασχολούνται με τη γεωργία ή την αλυσίδα εφοδιασμού της γεωργίας
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων από οργανισμούς
  • Άτομα που βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων