OPIPLJIVI REZULTATI - Intelektualni rezultati


I.O.1: Mreža žena iz ruralnih zajednica (NWRC)

NWRC je suradnička mreža koja omogućuje povezivanje i razmjenu ideja, inicijativa, akcija regionalne ili europske poljoprivrede, socijalnih inovacija i suradnje u pogledu poljoprivrede i prehrambenog sustava između različitih dionika u procesu cjeloživotnog učenja.

Strateški plan, kao vodič za provedbu rada Mreže žena iz ruralnih zajednica (NWRC), stvoren je iz potrebe za definiranjem budućih smjernica koje bi omogućile kontinuitet rada, sustavnije praćenje postignutih rezultata i bolju procjenu efekti.

Svrha je stvoriti strateški okvir sa zajedničkim ciljevima kako će članovi / partneri težiti postizanju vizije NWRC kroz kolektivni utjecaj.

I.O.2: Pristup platforme zajednice svježim namirnicama

Internetska platforma stvorena je kao otvoreni obrazovni resurs. To je virtualni prostor koji jamči jednak pristup mogućnostima cjeloživotnog učenja za žene iz ruralnih područja, facilitatore / nastavnike za odrasle, grupe u zajednici, organizacije ili druge dionike. Platforma nudi mogućnosti e-učenja, kao i virtualni prostor za suradnju među dionicima i povezivanje žena sa ženama radi razmjene znanja i iskustava (vršnjačko učenje).I.O.3: Vodič Pristup svježoj hrani

Jedan od ciljeva ovog rada je dati uvid u glavne tipologije inicijativa lokalnih prehrambenih sustava (LFS) i kratkih lanaca opskrbe hranom (SFSC) i raspraviti o njihovim potencijalnim koristima. Drugi je cilj predstaviti slučajeve uspjeha prisutne u svim zemljama projektnih partnera, pružiti ideje i prijedloge seoskim poljoprivrednicama. Krajnji je cilj podići svijest o potencijalu LFS-a i SFSC-ovih inicijativa za postizanje lokalnog razvoja, bolji pristup tržištu malim vlasnicima i veću kvalitetu hrane za potrošače, te razmotriti kako se te inicijative mogu održivo razvijati.

Vodič uključuje informacije, vizualne predmete, primjere uspješnih priča žena sa sela - malih lokalnih proizvođača poljoprivrednog i prehrambenog sektora, uspješnih inicijativa, poduzetništva i njihova iskustva za pomoć drugim ženama u ruralnim područjima.

I.O.4: RWSFF tečaj obuke trenera (RWSFF ToT) s 4 modula

Tečaj obuke za trenere s 4 modula pruža obuku za odgajatelje odraslih koji su zainteresirani za rad sa ženama u ruralnim područjima. To je okvir koji kombinira različite karakteristike i principe s posebnim naglaskom na smisleno učenje kako bi se iskoristile razne lokalne prilike i doprinijelo osnaživanju i obrazovanju seoskih žena promicanjem poljoprivrednog poduzetništva kao i dodatnih poljoprivrednih komponenata ruralnog gospodarstva za primjenu znanja i vještina u stvarnim situacijama.