Partneri


EDUFONS

EDUFONS je nevladina organizacija osnovana za jačanje društvene zajednice kroz cjeloživotno učenje, poboljšanje protoka informacija, promicanje aktivnog demokratskog građanstva, poštivanje različitosti i stjecanje ključnih kompetencija. Fokus je na tri područja: obrazovanje, osnaživanje i razvoj, sve s socijalnom uključenošću i rodom jednakost kao presječna pitanja. EDUFONS zagovara slobodu, jednakost i solidarnost za sve i društvo u kojem ljudi imaju kontrolu nad svojim životom, na ekonomski i svaki drugi način. Aktivnosti su koncentrirane na osnaživanje ranjivih skupina, mladih i žena pretežno u područjima koja pokrivaju globalne izazove, uključujući poljoprivredu i ruralni razvoj; poduzetništvo i inovacije; razvoj zajednice; kritičko mišljenje i medijska pismenost.

Web stranica Organizacije

E-mail: edufons.centar@gmail.com

Institut za razvoj poduzetništva istraživačka

Institut za razvoj poduzetništva istraživačka je organizacija osnovana 2005. godine, usmjerena na promicanje poduzetništva za sve. Glavna aktivnost organizacije je provedba projekata u okviru nekih od najutjecajnijih i najvažnijih europskih programa poput HORIZON 2020 i ERASMUS + programi.

Web stranica Organizacije
Gramigna ODV"

Gramigna ODV je talijansko udruženje koje nudi socijalnu uključenost i održivi razvoj za osobe u nepovoljnom položaju u socijalnoj poljoprivredi (izbjeglice, migranti, osobe s psihijatrijskim poremećajima, zatvorenici).

Web stranica Organizacije

E-mail:gramignaodv@gmail.com

Udruga ISTARSKO - EKOMUZEJ iz Vodnjana (eng. ISTRIAN de DIGNAN - ECOMUSEUM)

UDRUGA „ISTARSKO - EKOMUZEJ IZ VODNJANA“ (ISTARSKI DE DIGNAN - EKOMUZEJ) neprofitna je, nevladina organizacija osnovana u gradu Vodnjan-Dignano, u Istarskoj regiji. Glavni cilj organizacije je poboljšati kvalitetu života lokalne zajednice povećavanjem i valoriziranjem njezinih resursa, poticanjem suradnje, jedinstva i solidarnosti među svojim članovima. Da bi postigla ovaj cilj, udruga promiče istraživanje, brigu, očuvanje i promociju povijesne seoske kulturne baštine i tradicije. Kroz valorizaciju proizvoda ljudskog rada, teži stvaranju prepoznatljivog kulturnog i turističkog identiteta Vodnjana-Dignana kao prosperitetne destinacije bogate lokalnim prirodnim proizvodima.

Web stranica Organizacije

E-mail: info@istrian.org